پیام جشنواره بیست و پنجم


تصویر پروانه ها PDF چاپ نامه الکترونیک

صفحه اول (۱-۱۰۰)

صفحه دوم (۱۰۱-۱۹۹)
صفحه سوم (۲۰۰-۳۰۱)

صفحه چهارم(۳۰۲-۴۰۰)

چیه!.....

فکر کردیم ماها از وقتی به دنیا اومدیم همین قدی و همین شکلی بودیم!!!!

عکسها رو نگاه کنید؛ انگار بچه که بودیم خوش تیپ تر و بامزه تر بودیم. بی خود نیست می گن بچه ها فرشته اند

اگه دوست دارید عکسهای بچگی تون یا بچه های خود و دوستان و نزدیکانتون رو اینجا ببینید و لذت ببرید می تونید با توجه به شرایطی که براتون می گیم برامون ارسال کنید.

شرایط ارسال عکس:

  1. لطفا عکسهای ارسالی خود را در اندازه ۳*۴ سانتیمتری و حداکثر حجم ۱۰۰کیلو بایت ارسال نمایید. (برای کم کردن حجم در photoshop از save for web استفاده نمایید).
  2. عکسها باید زیر ۶ سال باشند.
  3. نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد صاحب عکس حتما قید شود.
  4. عکسها حتما به صورت پرتره یا به تعبیری تک نفره (تکی) باشند. عکسهای دسته جمعی و حتی دو نفره قابل قبول نیستند

آدرس ایمیل برای ارسال عکسها: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

ماشاالله یادت نره!

<صفحه اول (۱-۱۰۰)>

<صفحه دوم (۱۰۱-۱۹۹)>
<صفحه سوم (۲۰۰-۳۰۱)> صفحه چهارم(۳۰۲-۴۰۰)
محمدمهدی بیگی
آیدا باباپور
نام: امیرعلی(محمد مهدی)
نام خانوادگی: بیگی
تاریخ تولد: ۱۳۸۷/۱۱/۱۰
از تهران
شماره عکس:۱
نام: علی
نام خانوادگی: قهرمانی نیک
تاریخ تولد: ۱۳۸۹/۱۱/۱۷
از تهران
شماره عکس:۲
نام: آیدا
نام خانوادگی: باباپور
تاریخ تولد: ۱۳۸۴/۰۶/۲۶
از تهران
شماره عکس:۳

خسرو باباپور مهدیه سادات سید طوفانی
نام: ایمان
نام خانوادگی: ابرازه
تاریخ تولد: ۱۳۷۸/۰۶/۲۷
از تهران
شماره عکس:۴
نام: خسرو
نام خانوادگی: باباپور
تاریخ تولد: ۱۳۵۰/۰۳/۰۹
از تهران
شماره عکس:۵
نام: مهدیه سادات
نام خانوادگی: سید طوفانی
تاریخ تولد: ۱۳۷۷/۰۷/۲۶
از تهران
شماره عکس:۶
رها رستمیان پریسا جعفرزاده امیر نهانی
نام: رها
نام خانوادگی: رستمیان
تاریخ تولد: ۱۳۸۹/۰۸/۰۵
از تهران
شماره عکس:۷
نام: پریسا
نام خانوادگی: جعفرزاده
تاریخ تولد: ۱۳۸۷/۰۶/۱۸
از تهران
شماره عکس:۸
نام: امیر
نام خانوادگی: نهانی
تاریخ تولد: ۱۳۸۲/۰۳/۰۱
از تهران
شماره عکس:۹
علی نهانی نگار ماهوتچیان
نام: علی
نام خانوادگی: نهانی
تاریخ تولد: ۱۳۸۰/۱۰/۰۱
از تهران
شماره عکس: ۱۰
نام: نگار
نام خانوادگی: ماهوتچیان
تاریخ تولد: ۱۳۸۷/۰۶/۲۷
از تهران
شماره عکس: ۱۱
نام: علیرضا
نام خانوادگی: ماهوتچیان
تاریخ تولد: ۱۳۷۸/۱۲/۰۶
از تهران
شماره عکس: ۱۲
نام: فاطمه
نام خانوادگی: عباسی
تاریخ تولد: ۱۳۷۲/۰۳/۱۲
از تهران
شماره عکس: ۱۳
نام: عسل
نام خانوادگی: عباسی
تاریخ تولد: ۱۳۸۲
از تهران
شماره عکس: ۱۴
نام: ابوالفضل
نام خانوادگی: خالقی
تاریخ تولد: ۱۳۸۱/۰۳/۲۶
از تهران
شماره عکس: ۱۵
نام: ایلیا
نام خانوادگی: یزدان سپاس
تاریخ تولد: ۱۳۸۲/۰۶/۱۶
از تهران
شماره عکس: ۱۶
نام: مجتبی
نام خانوادگی: شریفی
تاریخ تولد: ۱۳۷۳/۰۵/۰۵
از تهران
شماره عکس: ۱۷
نام: جعفر
نام خانوادگی: گودرزی
تاریخ تولد: ۱۳۵۰/۰۱/۰۲
از تهران
شماره عکس: ۱۸
نام: آیدا
نام خانوادگی: سعادت روز
تاریخ تولد: ۱۳۷۰/۰۹/۰۹
از تهران
شماره عکس: ۱۹
نام: اهورا
نام خانوادگی: تمسکنی
تاریخ تولد: ۱۳۸۱/۰۱/۰۲
از تهران
شماره عکس: ۲۰
نام: مهدیه
نام خانوادگی: محسنی کبیر
تاریخ تولد: ۱۳۸۶/۰۱/۲۱
از تهران
شماره عکس: ۲۱
نام: حنانه
نام خانوادگی: محسنی کبیر
تاریخ تولد: ۱۳۸۸/۰۴/۲۳
از تهران
شماره عکس: ۲۲
نام: مرضیه
نام خانوادگی: عباسی
تاریخ تولد: ۱۳۷۸/۰۶/۱۵
از تهران
شماره عکس: ۲۳
نام: زهرا
نام خانوادگی: عباسی
تاریخ تولد: ۱۳۸۲
از تهران
شماره عکس: ۲۴
نام: نرگس
نام خانوادگی: زمانی ادیب
تاریخ تولد: ۱۳۶۴/۰۹/۱۵
از تهران
شماره عکس: ۲۵
نام: نسترن
نام خانوادگی: زمانی ادیب
تاریخ تولد: ۱۳۷۴/۰۵/۲۸
از تهران
شماره عکس: ۲۶
نام: سعیده
نام خانوادگی: صالحی
تاریخ تولد: ۱۳۶۸/۰۲/۲۱
از تهران
شماره عکس: ۲۷
نام: سجاد
نام خانوادگی: صالحی
تاریخ تولد: ۱۳۷۷/۰۸/۱۹
از تهران
شماره عکس: ۲۸
نام: سجاده
نام خانوادگی: پیامی
تاریخ تولد: ۱۳۷۸/۰۵/۰۹
از تهران
شماره عکس: ۲۹
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: ریاضت
تاریخ تولد: ۱۳۷۲/۰۷/۰۲
از تهران
شماره عکس: ۳۰
نام: عاطفه
نام خانوادگی: ایزدپرست
تاریخ تولد: ۱۳۷۵/۰۶/۰۱
از تهران
شماره عکس: ۳۱
نام: عطیه
نام خانوادگی: ایزدپرست
تاریخ تولد: ۱۳۸۲/۰۹/۱۰
از تهران
شماره عکس: ۳۲
نام: علی
نام خانوادگی: ایزدپرست
تاریخ تولد: ۱۳۵۰/۰۳/۰۱
از تهران
شماره عکس: ۳۳
نام: میلاد
نام خانوادگی: سوداگری
تاریخ تولد: ۱۳۶۵/۰۹/۰۹
از تهران
شماره عکس: ۳۴
نام: محمد
نام خانوادگی: جباری
تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۰۷/۰۱
از تهران
شماره عکس: ۳۵
نام: علی
نام خانوادگی: جباری
تاریخ تولد: ۱۳۸۱/۰۸/۲۰
از تهران
شماره عکس: ۳۶
نام: سولماز
نام خانوادگی: جباری
تاریخ تولد: ۱۳۷۰/۰۲/۰۱
از تهران
شماره عکس: ۳۷
نام: شروین
نام خانوادگی: جباری
تاریخ تولد: ۱۳۸۷/۰۹/۲۱
از تهران
شماره عکس: ۳۸
نام: امید
نام خانوادگی: محمدامینی
تاریخ تولد: ۱۳۵۳/۰۶/۲۰
از تهران
شماره عکس: ۳۹
نام: آوا
نام خانوادگی: زارعی
تاریخ تولد: ۱۳۸۶/۰۳/۲۳
از تهران
شماره عکس: ۴۰
نام: آزاده
نام خانوادگی: محمدامینی
تاریخ تولد: ۱۳۵۸/۰۶/۲۰
از تهران
شماره عکس: ۴۱
نام: مونا
نام خانوادگی: بخشی
تاریخ تولد: ۱۳۶۸/۰۳/۲۲
از محلات
شماره عکس: ۴۲
نام: پروانه
نام خانوادگی: کرمی
تاریخ تولد: ۱۳۵۲/۰۴/۱۴
از محلات
شماره عکس: ۴۳
نام: داریوش
نام خانوادگی: بخشی
تاریخ تولد: ۱۳۵۴/۰۶/۳۱
از محلات
شماره عکس: ۴۴
نام: اعظم
نام خانوادگی: بخشی
تاریخ تولد: ۱۳۴۹
از محلات
شماره عکس: ۴۵
نام: حسام
نام خانوادگی: محمدی راد
تاریخ تولد: ۱۳۸۱/۱۰/۲۹
از تهران
شماره عکس: ۴۶
نام: نیما
نام خانوادگی: کرمی فر
تاریخ تولد: ۱۳۸۶/۰۹/۲۱
از تهران
شماره عکس: ۴۷
نام: رضا
نام خانوادگی: فعله گری
تاریخ تولد: ۱۳۶۸/۰۱/۲۱
از تهران
شماره عکس: ۴۸
نام: علی
نام خانوادگی: بیات
تاریخ تولد: ۱۳۷۹/۰۹/۱۳
از تهران
شماره عکس: ۴۹
نام: امیر
نام خانوادگی: بیات
تاریخ تولد: ۱۳۶۹/۱۱/۰۶
از تهران
شماره عکس: ۵۰
نام: علی
نام خانوادگی: خدیر
تاریخ تولد: ۱۳۷۴/۰۴/۲۵
از تهران
شماره عکس: ۵۱
نام: فاطمه
نام خانوادگی: خدیر
تاریخ تولد: ۱۳۷۶/۰۳/۲۲
از تهران
شماره عکس: ۵۲
نام: اسماعیل
نام خانوادگی: خدیر
تاریخ تولد: ۱۳۶۸/۱۱/۱۰
از تهران
شماره عکس: ۵۳
نام: زهرا
نام خانوادگی: خدیر
تاریخ تولد: ۱۳۸۰/۰۹/۱۵
از تهران
شماره عکس: ۵۴
نام: نیلوفر
نام خانوادگی: خدیر
تاریخ تولد: ۱۳۸۳/۱۱/۲۹
از تهران
شماره عکس: ۵۵
نام: محمد
نام خانوادگی: خدیر
تاریخ تولد: ۱۳۹۰/۰۳/۱۷
از تهران
شماره عکس: ۵۶
نام: مرضیه
نام خانوادگی: جودکی
تاریخ تولد: ۱۳۷۷/۰۹/۰۶
از تهران
شماره عکس: ۵۷
نام: مهشید
نام خانوادگی: بهزادپور
تاریخ تولد: ۱۳۸۱/۰۶/۲۰
از تهران
شماره عکس: ۵۸
نام: متین
نام خانوادگی: بهزادپور
تاریخ تولد: ۱۳۸۶/۰۲/۲۹
از تهران
شماره عکس: ۵۹
نام: سیدمبین
نام خانوادگی: افسریان
تاریخ تولد: ۱۳۸۲/۰۵/۰۶
از تهران
شماره عکس: ۶۰
نام: الهام
نام خانوادگی: مشایخی
تاریخ تولد: ۱۳۶۴/۰۳/۱۳
از تهران
شماره عکس: ۶۱
نام: مجتبی
نام خانوادگی: فراهانی
تاریخ تولد: ۱۳۶۳/۰۵/۳۱
از تهران
شماره عکس: ۶۲
نام: فاطمه
نام خانوادگی: مشایخی
تاریخ تولد: ۱۳۶۸/۰۴/۰۴
از تهران
شماره عکس: ۶۳
نام: سیدعلی
نام خانوادگی: الفت
تاریخ تولد: ۱۳۴۸/۰۶/۲۸
از تهران
شماره عکس: ۶۴
نام: دل آرام سادات
نام خانوادگی: الفت
تاریخ تولد: ۱۳۸۴/۰۸/۰۸
از تهران
شماره عکس: ۶۵
نام: ندا
نام خانوادگی: عابدی
تاریخ تولد: ۱۳۵۰/۰۱/۰۱
از تهران
شماره عکس: ۶۶
نام: مینا
نام خانوادگی: جوانمرادی
تاریخ تولد: ۱۳۴۸/۰۷/۲۲
از تهران
شماره عکس:۶۷
نام: پریسا
نام خانوادگی: حاجی پور
تاریخ تولد: ۱۳۷۴/۰۱/۱۹
از تهران
شماره عکس:۶۸
نام: پریا
نام خانوادگی: حاجی پور
تاریخ تولد: ۱۳۸۰/۰۶/۳۰
از تهران
شماره عکس:۶۹
نام: مهدی
نام خانوادگی: جمالی نسب
تاریخ تولد: ۱۳۷۸/۰۹/۱۵
از تهران
شماره عکس:۷۰
نام: ندا
نام خانوادگی: بخشی
تاریخ تولد: ۱۳۵۶/۰۶/۱۱
از تهران
شماره عکس:۷۱
نام: امیر
نام خانوادگی: محمدامینی
تاریخ تولد: ۱۳۵۹/۰۶/۲۰
از تهران
شماره عکس:۷۲
نام: ماهیار
نام خانوادگی: تمسکنی
تاریخ تولد: ۱۳۵۱/۰۶/۱۵
از تهران
شماره عکس:۷۳
نام: آذر
نام خانوادگی: زارع
تاریخ تولد: ۱۳۵۱/۱۰/۲۰
از تهران
شماره عکس: ۷۴
نام: آیین
نام خانوادگی: محمدی
تاریخ تولد: ۱۳۹۰/۰۴/۱۵
از تهران
شماره عکس: ۷۵
نام: سیدرضا
نام خانوادگی: واعظ
تاریخ تولد: ۱۳۳۹/۰۶/۰۱
از تهران
شماره عکس: ۷۶
نام: عرفان
نام خانوادگی: گودرزی
تاریخ تولد: ۱۳۷۴/۰۵/۲۶
از تهران
شماره عکس: ۷۷
نام: شایان
نام خانوادگی: گودرزی
تاریخ تولد: ۱۳۷۸/۰۴/۱۵
از تهران
شماره عکس: ۷۸
نام: حسین
نام خانوادگی: شبستری
تاریخ تولد: ۱۳۷۷/۰۷/۲۵
از تهران
شماره عکس: ۷۹
نام: فاطمه
نام خانوادگی: شبستری
تاریخ تولد: ۱۳۸۳/۰۵/۱۸
از تهران
شماره عکس: ۸۰
نام: آتنا
نام خانوادگی: احدی
تاریخ تولد: ۱۳۸۵/۰۶/۰۶
از تهران
شماره عکس: ۸۱
نام: معصومه
نام خانوادگی: زمانی ادیب
تاریخ تولد: ۱۳۳۶/۰۶/۰۲
از تهران
شماره عکس: ۸۳
نام: اسماعیل
نام خانوادگی: زمانی ادیب
تاریخ تولد: ۱۳۳۹/۰۳/۱۷
از تهران
شماره عکس: ۸۴
نام: ابراهیم
نام خانوادگی: زمانی ادیب
تاریخ تولد: ۱۳۴۸/۰۱/۲۹
از تهران
شماره عکس: ۸۵
نام: علی
نام خانوادگی: زمانی ادیب
تاریخ تولد: ۱۳۸۶/۰۵/۲۷
از تهران
شماره عکس: ۸۶
نام: آیدا
نام خانوادگی: بابایی
تاریخ تولد: ۱۳۷۳/۰۲/۲۱
از تهران
شماره عکس: ۸۷
نام: پارمیدا
نام خانوادگی: بابایی
تاریخ تولد: ۱۳۸۵/۰۶/۰۸
از تهران
شماره عکس: ۸۸
نام: آوین
نام خانوادگی: طوسی
تاریخ تولد: ۱۳۸۹/۰۸/۰۱
از تهران
شماره عکس: ۸۹
نام: مریم
نام خانوادگی: حاجی زاده
تاریخ تولد: ۱۳۴۸/۰۱/۰۱
از تهران
شماره عکس: ۹۰
نام: مسعود
نام خانوادگی: مومن زاده
تاریخ تولد: ۱۳۷۱/۰۷/۳۰
از تهران
شماره عکس: ۹۱
نام: مهسا
نام خانوادگی: مومن زاده
تاریخ تولد: ۱۳۷۸/۱۲/۲۱
از تهران
شماره عکس: ۹۲
نام: مظفر
نام خانوادگی: قهرمان نژاد
تاریخ تولد: ۱۳۴۰/۰۷/۲۵
از تهران
شماره عکس: ۹۳
نام: مهرداد
نام خانوادگی: قهرمان نژاد
تاریخ تولد: ۱۳۶۳/۰۴/۲۴
از تهران
شماره عکس: ۹۴
نام: محمد
نام خانوادگی: قهرمان نژاد
تاریخ تولد: ۱۳۶۸/۰۱/۰۸
از تهران
شماره عکس: ۹۵
نام: علی
نام خانوادگی: قهرمان نژاد
تاریخ تولد: ۱۳۷۰/۰۸/۰۸
از تهران
شماره عکس: ۹۶
نام: حسین
نام خانوادگی: قهرمان نژاد
تاریخ تولد: ۱۳۸۰/۰۱/۱۴
از تهران
شماره عکس: ۹۷
نام: نسرین
نام خانوادگی: کارگر
تاریخ تولد: ۱۳۶۲/۰۵/۲۷
از تهران
شماره عکس: ۹۸
نام: محمد
نام خانوادگی: کارگر
تاریخ تولد: ۱۳۷۶/۰۴/۱۱
از تهران
شماره عکس: ۹۹
نام: بهاره
نام خانوادگی: نجفی بختیاری
تاریخ تولد: ۱۳۸۳/۰۱/۲۹
از تهران
شماره عکس: ۱۰۰

<صفحه اول (۱-۱۰۰)>

<صفحه دوم (۱۰۱-۱۹۹)> <صفحه سوم (۲۰۰-۳۰۱)> صفحه چهارم(۳۰۲-۴۰۰)

 

آدرس ایمیل برای ارسال عکسها: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

سه شنبه 12 مهر 1390 ساعت 09:15 Hits: 16725