ببینید: معرفی کوتاه فیلم «پارادوپینگ» [بخش ملی | مسابقه داستانی کوتاه]

معرفی کوتاه فیلم «پارادوپینگ» [بخش ملی | مسابقه داستانی کوتاه]
🔅کارگردان: محمدرضا حسنی رنجبر
🔅تهیه‌کنندگان: انجمن سینمای جوانان ایران