تحلیل فرا متن بر جشنواره کودک و نوجوان؛

عیار سنجی با تحلیل بین رشته‌ای

دکتر محمدرضا مرادی – متخصص روانشناسی کودک و نوجوان

 

هر فیلم می‌تواند به دو صورت دیده شود: از نگاه سینما، از منظر رشته‌های دیگر. نگاه اول به الفبای سینما نیاز دارد و نگاه دوم به متخصص در زمینه‌ی مربوطه. متخصصی که بتواند فراتر از نگاه سینمایی، فیلم را تحلیل، تفسیر و یا ساخت شکنی کند.
قدرت سینما در تلفیق هنرهای گوناگون و استفاده از علوم مورد نیاز است. در ساخت یک فیلم عکاسی، موسیقی، گریم، معماری، جامعه شناسی، تاریخ، روانشناسی، ادبیات و بسیاری از زمینه‌های دیگر کنار هم می‌آیند تا اثری ماندگار و تاثیرگذار خلق شود.
بنابراین به متخصصینی از رشته‌های مختلف نیاز است که بتوانند فیلم را از دریچه‌ی نگاه خود بررسی کنند. زمانی که نظر این متخصصین کنار یکدیگر قرار گیرد، عیار فیلم مشخص می‌شود.
این موضوع در سینمای کودک و نوجوان اهمیت دو چندان می‌یابد. جایی که با دو مرحله‌ی تاثیرپذیر و آینده ساز رو به رو می‌شویم. حال اگر فیلمساز نتواند با توجه به ویژگی‌های این سنین خلق اثر کند، بی‌تردید در انتقال محتوا و هدف خود با شکست مواجه می‌شود.
پس حتی می‌توانیم یک قدم جلوتر برویم و علاوه بر تحلیل بین رشته‌ای، مطالعات بین رشته‌ای را مطرح کنیم. مطالعاتی که فیلمساز بتواند به آن رجوع کند و با مشورت کارشناسان حیطه‌ی مدنظر، قبل از ساخت فیلم، ایده و طرح خود را پرورش دهد و سپس آغاز به کار کند. از این طریق است که می‌توان فیلم ماندگاری را بر اساس ذهنیت، شخصیت، نیازها و دنیای کودک و نوجوان، روانه‌ی گیشه‌ها کرد.