گزارش تصویری / نشست خبری فیلم سینمایی «مسیر معکوس»