شهر گربه‌ها | آرمانی برای هر کودک

شهر گربه‌ها | آرمانی برای هر کودک

زهرا شفیعی‌پور فرد | کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنائی شهر گربه‌ها، فیلمی است که به لحاظ روانشناختی از چند جنبه قابل بررسی است. ابتدا به مهم‌ترین آن اشاره می‌کنم: چه فرایندی در هر فرد طی می‌شود تا به فکر مهاجرت...
ادامه مطلب
میان صخره‌ها | در جدال با ناامیدی

میان صخره‌ها | در جدال با ناامیدی

زهرا شفیعی‌پور فرد | کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنائی آن آشنایی کودک و نوجوان با طبیعت، مهم‌ترین نکته‌ی فیلم است. آشتی آنها با طبیعتی که...
ادامه مطلب
بام بالا | آرزوهایی بلندبالا برای کودکان

بام بالا | آرزوهایی بلندبالا برای کودکان

زهرا شفیعی‌پور فرد | کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنائی اندکی که از شروع فیلم می‌گذرد، کودک با دو نکته خود را همراه فیلم می‌کند:۱-دعواها و...
ادامه مطلب
لیپار | تالابی رو به گذشت

لیپار | تالابی رو به گذشت

زهرا شفیعی‌پور فرد | کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنائی فیلم با لرزش دستان نوجوان آغاز می‌شود، لرزشی که به ما می‌گوید قرار است در این...
ادامه مطلب
بلیط | نوجوانی و استقلال

بلیط | نوجوانی و استقلال

زهرا شفیعی‌پور فرد | کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنائی بَلیطی، نوجوانِ نقش اول فیلم با همین عنوان، ساخته مرتضی رحیمی، که در سال اول زندگی...
ادامه مطلب
یدو | گذار از کودکی به بزرگسالی

یدو | گذار از کودکی به بزرگسالی

زهرا شفیعی‌پور فرد | کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنائی ما این بار برخلاف اکثر روایت‌های جنگ، با مادری مواجه هستیم که در نقش مادری، بسیار...
ادامه مطلب