پسران دریا | بومی‌سازی و دوری از فضای شهری

پسران دریا | بومی‌سازی و دوری از فضای شهری

مجید بدیع‌زاده | کارشناسی ارشد سینما فیلم از جمله فیلم‌های نادر در نوع خودش است؛ با فیلمی روبرو هستیم که اپیزودیک است و آن هم دو اپیزود؛ پیش از این،فیلم‌های اپیزودیک در سینمای ایران که اتفاقا به ندرت هم هستند...
ادامه مطلب