پسرم رسول | پذیرش مسئولیت توسط نوجوانان

پسرم رسول | پذیرش مسئولیت توسط نوجوانان

نازنین ابراهیمی | دانشجوی دکتری داروسازی داستان یک پسر ارزشی از یکی از روستاهای توابع استان کرمان که به حاج قاسم سلیمانی هم گره خورده است. در پسرم رسول ما بازهم شاهد یک پدر زمین‌گیر و پسر نوجوانی هستیم که...
ادامه مطلب