شهادت بنیان‌گذار نهضت علمی علوی و شکافنده علوم الهی، حضرت امام محمدباقر (ع) تسلیت باد