ارسال بیش از ۵۰۰ اثر به ششمین المپیاد نوجوانان ایران/رشد دو برابری نسبت به دوره پنجم

آثار ارسال شده به دبیرخانه ششمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان کشور با رشدی دو برابری نسبت به دوره گذشته به بیش از ۵۰۰ اثر رسید.

به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، ششمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران در دو بخش اصلی «ایده» و «فیلم» اوایل بهمن ماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد که آثار ارسالی به ششمین دوره با استقبال دو برابری نسبت به دوره گذشته به ۵۰۳ اثر رسیده است.

براساس این خبر،از میان تعداد آثار رسیده به دو صورت ثبت در سامانه و ارسال فیزیکی، ۲۶۴ اثر مربوط به نوجوانان پسر ۲۳۹ اثر متعلق به نوجوانان دختر است و از نکات قابل توجه در فراوانی آثار رسیده، مشارکت قابل توجه مناطق کم‌برخوردار از سراسر کشور بوده است.

المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران بعد از دو سال برگزاری به صورت غیرحضوری ناشی از شیوع ویروس کرونا در دوره ششم خود به صورت حضوری از اوایل بهمن ماه به میزبانی تهران و توسط بنیاد سینمایی فارابی برگزار می‌شود.