کارگاه‌های ششمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران| ۲ بهمن ۱۴۰۱

عکاس: علی شریف زاده