گزارش تصویری | نوجوانان پذیرفته شده در ششمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان – ۲

عکاس: الهه کریمی