گزارش تصویری دومین جلسه شورای سیاستگذاری سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان

عکاس: محمد حسن خسروبابایی