قاب اربعین| سینمای کودک و نوجوان و حماسه کربلا

سینمای کودک و نوجوان و حماسه کربلا؛ جلوه ماندگارترین پلان‌های بشریت در سکانس آزادگی و معرفت