گزارش ویدئویی: تهران و اصفهان، یک پیکره واحد| جشنواره فیلم کودک و نوجوان متعلق به همه ایران است

گزارش ویدئویی نشست هماهنگی عوامل اجرایی سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان