ببینید: گفت‌وگو با محمدرضا کریمی صارمی معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

? با دو سالن صبح و چند تک سانس بعد از ظهر نمی‌توان گفت «اکران کودک» داریم…
?از خلاقیت‌هایی که می‌توانستیم در عرضه محصول فرهنگی به مخاطب کودک و نوجوان به کار ببندیم، فاصله گرفته‌ایم.
? اگر احساس می‌کنیم سینمای کودک و نوجوان در حوزه تعلیم و تربیت نقش دارد، باید همه ما کنار هم قرار بگیریم.
? در چهل سالی که من در سینما هستم، مسیرهای مختلفی را برای جذب کودکان و نوجوانان به سالن سینما امتحان کرده‌ایم.
? جشنواره فیلم کودک به عناصر مختلفی چون زمان، سرمایه و ثبات مدیریت و برنامه‌ریزی نیاز دارد.