مروری بر پوسترهای ادوار گذشته جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان

به بهانه رونمایی از پوستر سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان

مروری بر پوسترهای ادوار گذشته جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان