ببینید: معرفی کوتاه فیلم «بزرگ‌ترین ماجرای گلی» [بخش ملی | مسابقه پویانمایی کوتاه]

ببینید: معرفی کوتاه فیلم «بزرگترین ماجرای گلی»  [بخش ملی | مسابقه پویانمایی کوتاه]
?کارگردان: الیکا مهران‌پور
?تهیه‌کنندگان: مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی و الیکا مهران‌پور