ببینید: بچه‌ها به سمت قله | شور و نشاط، خودباوری

ببینید: بچه‌ها به سمت قله | شور و نشاط، خودباوری، آرمان‌گرایی و عزم پیشرفت / رویکرد محتوایی سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان _ ۱۵ تا ۲۰ مهر | اصفهان