گزارش تصویری نشست داوران و خبرنگاران کودک و نوجوان با مدیران جشنواره۳۵ در گلستان شهدای اصفهان

عکاس: احمدرضا طاهری