گزارش تصویری نشست خبری دبیر جشنواره و شهردار اصفهان روز چهارشنبه ۱۲ مهر

عکاس: احمدرضا طاهری