اشک پروانه ها برای «کودکان غزه»

خبرنگاران و داوران کودک و نوجوان، در کنار خانواده‌ها و شرکت‌کنندگان حاضر در جشنواره سی و پنجم به ابراز همدردی با کودکان مظلوم غزه می‌پردازند.

به گزارش ستاد اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان ایران در پی اقدام اخیر رژیم صهیونیستی در بمباران مناطقی از غزه که منجر به کشته شدن جمع زیادی از کودکان ساکن مناطق مختلف غزه شد، داوران و خبرنگاران کودک و نوجوان جشنواره، در کنار خانواده ها و شرکت کنندگان در این رویداد، یاد این کودکان را گرامی داشته و با این اندوه همراه می‌شوند.
بر همین اساس در روز پایانی نمایش‌ آثار جشنواره، حاضران در این رویداد به همراه مدیران و دست‌اندرکاران جشنواره، قبل از شروع هر نوبت نمایش به ابراز همدردی با کودکان و نوجوانان ستم‌دیده غزه پرداخته و این اقدام وحشیانه رژیم کودک‌کش صهیونیستی را محکوم می‌کنند.