کارگاه آموزشی «نسبت هنر و رسانه» در هفتمین المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران