گزارش تصویری|  نوبت امید، به‌وقت آرزو؛ سینما در قاب بچه‌ها

روز گذشته نوجوانان فیلمساز در قالب ۶ گروه با همراهی مربیان‌شان ، مشغول ثبت سکانس‌های خود شدند.