شور و حال نوجوانان فیلم‌ساز در شهر زیبای اصفهان+ فیلم

هفتمین المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران بهانه‌ای شده است تا هنرمندان نوجوان کشورمان از شهرهای مختلف، به اصفهان زیبا قدم بگذارند و با زنده کردن خاطرات مجموعه‌های ماندگاری همچون قصه‌های مجید، نخستین آثار هنری خود را در این شهر سرشار از ذوق و هنر، رقم بزنند

منبع: شبکه شهر؛ روایتی از اتفاقات شهر