گزارش تصویری| نشست شورای سیاستگذاری سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در بنیاد سینمایی فارابی

عکس: مهسا شریفی نیا