کارگاه‌هاى ملى سى و دومین جشنواره بین‌المللى فیلم‌هاى کودکان و نوجوانان در یک نگاه

ظرفیت محدود براى ثبت نام باقى مانده است

📎لینک ثبت نام👇👇👇

https://workshop.icff.ir