در گفت‌وگو با حامد سلیمان‌زاده مطرح شد:

جزئیات کارگاه‌هاى بین‌الملل جشنواره کودک/ ارتقاء سطح کمى وکیفى و تمرکز بر تکنیک و محتوا در ورکشاپ‌هاى بین‌الملل

حامد سلیمان‌زاده مدیر کارگاه‌های بخش بین‌الملل سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: امسال کارگاه‌های آموزشی به شکل عملی خواهیم داشت و در کنار آنها یک سری سخنرانی به شکل سمینار با موضوعات متنوع برگزار می‌شود.

به گزارش ستاد اطلاع رسانی سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، حامد سلیمان‌زاده مدیر کارگاه‌های بخش بین‌الملل سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان ونوجوانان در گفتگو با خبرنگار ستاد اطلاع‌رسانی درباره جزئیات برگزاری کارگاه‌های بین‌الملل جشنواره ضمن اشاره به حضوراساتید بر جسته کشورهای مختلف در این کارگاه‌ها و ورکشاپ‌هاگفت: امسال کارگاه‌های آموزشی به شکل عملی خواهیم داشت ودر کنار آنها یک سری سخنرانی به شکل سمینار با موضوعاتمتنوع برگزار می‌شود. در این دوره تمرکز ما بیشتر بر روی تکنیکو محتوا در حوزه سینمای کودک و نوجوان بوده است به نحوی کهاگر در چند وقت اخیر پیشرفت تکنولوژی در بحث ابزار و امکاناترخ داده است بتوانیم در این کارگاه‌ها معرفی کنیم.
وی درباره نحوه و معیار انتخاب مهمانان کارگاه‌های بخش بین‌الملل بیان کرد: یکی از مهمترین معیارهای انتخاب ما سابقهمهمانان در حوزه سینمای کودک و نوجوان بود. به طور مثال براییکی از ورکشاپ‌ها که درباره انیمیشن‌سازی خودآموخته است، الکساندر آتانه از کشور فرانسه مدرس این کارگاه خواهد بود،ایشان در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان دو بارشرکت کرده است و در دو دوره گذشته موفق شد جایزه بهترین فیلم انیمیشن جشنواره را از آن خود کند.
سلیمان‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: رزومه و سابقهمهمانان کارگاه‌های بین‌الملل جشنواره فیلم‌های کودکان ونوجوانان مورد بررسی قرار گرفته است و فعالیت آن‌ها در زمینهتدریس و کار درحوزه سینمای کودک و نوجوان مهمترین معیار مابرای دعوت از آن ها بوده است.
وی ادامه داد: ما همچنین برای ورکشاپ «سینمای وی آر» یاهمان سینمای مجازی مهمانی از کره جنوبی خواهیم داشت کهچندین سال با همین سبک تولید فیلم کرده است و همه آثارش را بهصورت وی آر به جشنواره‌های مختلف عرضه کرده است. همچنین خانم کاترینا دوکوند از منتقدین بزرگ آلمان برای کارگاهاستراژی‌های معاصر در نقد فیلم در جشنواره حضور دارد که بانقدهای خود در مجلات معتبر اروپایی چهره بسیار شناختهشده‌ای است.
مدیر کارگاه‌های بخش بین‌الملل جشنواره فیلم‌های کودکان ونوجوانان با بیان اینکه این دوره از جشنواره هم به لحاظ کیفی وهم به لحاظ کمی پیشرفت داشته است، اظهار داشت: از لحاظکمی با بررسی‌های جشنواره معتبر جهانی در حوزه کودک ونوجوان متوجه می‌شویم که تعداد ورکشاپ‌های برگزار شده در هرجشنواره نهایتا چهار الی پنج کارگاه است، اما ما امسالخوشبختانه هفت ورکشاپ بسیار جدی را در جشنواره برگزارخواهیم کرد.
وی در پایان تصریح کرد: تمهیدی که امسال اندیشیدیمتصویربرداری حرفه‌ای از کارگاه‌های بخش بین‌الملل است تابتوانیم آنها را در اختیار انجمن سینمای جوان قرار دهیم و بتوانیماین ورکشاپ‌ها را در سرتاسر ایران به علاقه‌مندان عرضه کنیم. انجمن سینمای جوان هم از این موضوع استقبال کرده است وهمه کارگاه‌ها حتی پس از جشنواره قابل استفاده خواهند بود. این کار می‌تواند منجر شود تا حتی کسانی که نتوانستند به هردلیلی در این کارگاه‌ها حضور داشته باشند فیلم این جلسات را باکیفیت ببینند و بهره لازم را از مباحث مطرح شده در جلسات ببرند.