در نشست انیمیشن سینمایی بنیامین مطرح شد:

انیمیشن، تلفیقی از هنر و دانش

کارگردان انیمیشن سینمایی بنیامین گفت: سعی ما بر این بود که فیلم برای همه‌ی رده های سنی جذاب باشد و به عبارتی مخاطب اصلی آن همه اعضای یک خانواده هستند.

آوا احمدی – محسن عنایتی در نشست رسانه ای انیمیشن سینمایی “بنیامین” اظهار کرد: داستان این انیمیشن بر حسب واقعیت در دوره ی فرعون اتفاق افتاده که قوم بنی اسرائیل با دعا باعث زودتر آمدن منجی می شوند.

وی افزود: سعی بر این بود که فیلم برای همه ی رده های سنی جذاب باشد و خوشبختانه این اتفاق افتاد وهمه اعضای یک خانواده به تماشای انیمیشن “بنیامین” نشستند.

کارگردان انیمیشن سینمایی بنیامین در پاسخ به سوال خبرنگار نوجوان در ارتباط با شکسته شدن فضاهای فانتزی در برخی سکانس های فیلم، افزود: به دلیل کمبود بودجه، فیلمنامه ای که در حال ساخت بود تغییر پیدا کرد و امکانات کمی برای ساخت فیلم داشتیم.

همچنین مصطفی حسن آبادی، تهیه کننده انیمیشن سینمایی بنیامین  در ادامه این نشست اظهار کرد: از نظرات روانشناسان و کارشناسان مذهبی برای تولید این انیمیشن استفاده شده اما به دلیل تغییر فیلمنامه برخی صحنه‌ها مناسب روحیات کودکان نیست.

وی مقایسه صنعت انیمیشن ایران با بهترین ساخته‌های دنیا را نادرست دانست و اظهار کرد: انیمیشن تلفیقی از هنر و دانش است که این دانش از طریق تجربه به دست می‌آید.