جلسه شورای برنامه ریزی جشنواره فیلم کودک و نوجوان

جلسه شورای برنامه ریزی سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان با حضور قدرالله نوروزی شهردار اصفهان، اعضای دبیرخانه جشنواره و جمعی از هنرمندان و مدیران شهری برگزار شد.