گزارش تصویری / دیدار دبیر جشنواره با نمایندگان کشورهای روسیه، عمان و پاکستان