حال خوب جشنواره با حضور خبرنگاران نوجوان

چشمانش برق زد با دیدن خبرنگاران نوجوانی که امسال پنجمین دوره است که با ایده او در جشنواره فیلم کودک و نوجوان حضور پیدا کرده اند .
یگانه محمدی_در سومین روز از برگزاری سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، فرزاد خبوشانی ایده پرداز کمیته خبرنگاران نوجوان با حضور در کنار آنها از هدف ایجاد این کمیته گفت: من در بیست و پنجمین دوره از جشنواره بین المللی فیلم های کودکان نوجوان به عنوان عکاس خبری حضور داشتم. آن روزها داوران کودک و نوجوان به داوری فیلم ها می پرداختند و همان سال بود که کمبودی در جشنواره به چشم من آمد.
وی با اشاره به موانع موجود در اجرای این ایده ادامه داد: زمانی که این ایده را به دبیر اجرایی دوره بیست و شش پیشنهاد دادم، مخالفت های زیادی مطرح شد اما جشنواره فیلم کودک و نوجوان علاوه بر رای دهی داوران کودک و نوجوان به انتقاد، تیزبینی و کنجکاوی خبرنگاران نوجوان نیاز داشت.
ایده پرداز کمیته خبرنگاران نوجوان ادامه داد: در بیست و ششمین دوره از جشنواره فیلم کودک و نوجوان به صورت آزمایشی این طرح اجرا شد و در فراخوانی که منتشر کردیم ۱۰۰ نوجوان در سنین ۱۳ تا ۱۶ سال ثبت نام کردند.
خبوشانی افزود: بعد از برگزاری آزمون بین داوطلبین، چند کلاس آموزشی با موضوع خبرنگاری، فیلم شناسی و نقد فیلم برای برگزیدگان برگزار شد. پس از برگزاری کلاس ها خبرنگاران نوجوان توانستند به بهترین نحو ممکن در کنار پیشکسوتان عرصه خبر اخبار جشنواره فیلم کودک ونوجوان را پوشش دهند.
وی ادامه داد: خوشبختانه در سال های اخیر خبرنگاران نوجوانان فعالیت های گسترده تری در جشنواره انجام داده اند و کمیته خبرنگاران نوجوان خروجی های خوبی را داشته که هم اکنون در رسانه های مطرح و کادر اجرایی جشنواره مشغول به کار هستند