گزارش تصویری / دیدار دبیر جشنواره با رئیس شورای شهر اصفهان