گزارش تصویری / حضور مشاور دبیر جشنواره و دبیر سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان در ستاد خبری جشنواره