گزارش تصویری / استقبال از مهین جواهریان و مریم سعادت