عکاس ها : کوثر تاجی - پانته آ صادقی - زینب حدادی - عارفه معین منش- آوینا امین جواهری - رها فتوح

گزارش تصویری / گذر فرهنگی چهارباغ در ایام جشنواره از نگاه عکاس های نوجوان