"فصل نو" نشریه روزانه جشنواره

جشنواره را در دنیای مکتوب دنبال کنید

نشریه روزنامه سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان با عنوان “فصل نو” منتشر می شود.

به گزارش ستاد اطلاع رسانی سی و دومین‌جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان، این نشریه با دبیری مریم قدسیه هر روز در قالب ۸ صفحه ضمیمه روزنامه اصفهان با سردبیری امیر طاهری منتشر می شود.
جدول روزانه فیلم های جشنواره، پیشنهاد فیلم، تحلیل آثار در دو بخش ایران و بین الملل ، گفتگو و تک نگاری با چهره های محبوب سینمای کودک و نوجوان،‌ اخبار نشست ها، برنامه های جنبی و بخش های مختلف جشنواره ، نوجوان نگاری(یادداشت ها و گزارش های نوشته شده توسط خبرنگاران نوجوان جشنواره)، حاشیه نگاری و اخبار و گزارش های انگلیسی در صفحه آخر برخی از مطالب این نشریه است.

نشریه فصل نو را می توانید در سینماهای محل جشنواره و ستاد خبری آن تهیه کنید.