سینمای کودک امروز، نوستالژی گذشته را ندارد

کیومرث پوراحمد گفت: اگر امروزه قصه های مجید ساخته میشد و قرار بود مخاطب کودک و نوجوان با آن ارتباط خوبی بگیرد، غیرممکن بود. علتش این نوستالژی است که نسل به نسل جلوتر رفته است و به مخاطب کودک امروز منتقل شده است.

محمدحسین میرفندرسکی – کیومرث پوراحمد، نویسنده وکارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار نوجوان سی ودومین جشنواره فیلم کودک ونوجوان در باره تفاوت سلیقه ها و نگرش های نسل گذشته و نسل امروز اظهار کرد: گذشته سینمای کودک همان تفاوت و اختلاف میان سلیقه های کودکان امروز را دارد. سی سال پیش با الان چقدر فرق میکند؟ سی سال پیش تلفن همراه نبود، اما امروزه این تفاوت وجود دارد که کودکان و نوجوان به دنبال موضوعات امروزی اند.

وی افزود: قصه های مجید سی سال پیش ساخته شد و من فکر میکنم اگر هم که ماندگار شده است علتش این نوستالژی است که نسل به نسل جلوتر رفته است و به مخاطب کودک امروز منتقل شده است.

پوراحمد ادامه داد: فیلم های الان با سی سال پیش از زمین تا آسمان تفاوت دارند. در روزگار قدیم موضوعات خاص خود، باب میل کودک و نوجوان بود و امروزه هم موضوعات خود این گونه است.

خالق قصه های مجید تصریح کرد: امروزه نسل کودک و نوجوان نسل جدیدی است، و این نکته ای است که باید کارگردان‌های حوزه کودک بدانند. آنها باید متوجه علایق و انتظارات نسل امروز باشند تا بتوانند فیلم‌های خوبی تولید بکنند.

پوراحمد اضافه کرد: من نمیگویم نسل امروز نسبت به نسل گذشته بهتر است یا بدتر، ویژگی هایی نسل ما داشت که نسل امروز ندارد و همینطور ویژگی های نسل امروز دارند که نسل ما نداشت‌. این تفاوت در سینما هم به چشم میخورد.