برگزیدگان دومین المپیاد

فیلم‌های منتخب دومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران


فیلم کوتاه «اف اف»

برگزیده دومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران / پردیس افتخارزادهفیلم کوتاه «آخرین بازمانده»

برگزیده دومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران / کارن جمال امیدیفیلم کوتاه «پارادوکس»

برگزیده دومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران / مریم هوشیدر از بندر انزلیفیلم کوتاه «عشق کودکانه»

برگزیده دومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران/ فاطمه سالاریفیلم کوتاه «کلاغ پر»

برگزیده دومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران/ محمدمهدی سوقندی