محمد مسلمی مطرح کرد؛

سرمایه گذاران به سینماى کودک توجه ندارند

بیشتر مخاطب سینمای ما را جوانان تشکیل می‌دهند و به همین علت سرمایه‌گذاران نیز برای کار در آن حوزه راغب هستند و کمتر به سرمایه‌گذاری برای فیلم کودک، توجه نشان می‌دهند.
محمد مسلمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری برنا درباره اهمیت به تصویر کشیدن فرهنگ ایرانی، در آثار کودک، گفت: در فرهنگ ایرانی، قصه‌ها، متل‌ها و افسانه‌هایی وجود دارد که قابلیت دراماتیک زیادی برای به تصویر کشیده شدن دارند و خیلی وقت‌ها شاهد این اتفاق هستیم که کشور‌های دیگر به دلیل جذابیت های فرهنگ ایرانی برای فیلم‌هایشان از آثار ما استفاده می‌کنند، پس چه خوب است که ما خودمان نیز از فرهنگ خود بهره گرفته و در این راستا گام برداریم.
وى ادامه داد: استفاده از قصه‌های بومی به جذابیت فیلم می‌افزاید و حتی بعضی اوقات استفاده از لوکیشن‌های محلی نیز می‌تواند کیفیت بصری فیلم را ارتقا دهد. ما در ادبیات فارسی، شخصیت‌هایی داریم که پرداختن به آن‌ها می‌تواند برای بچه‌ها جذاب باشد.
مسلمی تاکید کرد: درحال حاضر به دلیل اینترنت و فضای مجازی که دسترسی آسان به تمامی آثار را فراهم می‌آورد، بچه ها از جذابیت های بصری سیراب شده‌اند، پس باید در این خصوص نیز دقت داشته باشیم که از نظر فرم، آثاری غنی تولید کنیم و در کنار آن به محتوای ایرانی بپردازیم.
کارگردان «هشتگ خاله سوسکه» درباره وضعیت سینمای کودک گفت: بیشتر مخاطب سینمای ما را جوانان تشکیل می‌دهند و به همین علت سرمایه‌گذاران نیز برای کار در آن حوزه راغب هستند و کمتر به سرمایه‌گذاری برای فیلم کودک، توجه نشان می‌دهند. من فکر می‌کنم که سینمای کودک ما نیازمند این است که هر ماه فیلمی را اکران داشته باشد، تا بچه‌ها همیشه فیلمی برای تماشا در سینما داشته باشند و روند اقتصادی این حوزه سینمایی جریان مثبت داشته باشد.
وی درباره نقش آموزش و پرورش در سینمای کودک گفت: کار آموزش و پرورش و سینمای کودک رابطه ی مستقیمی با هم دارند، چراکه این روزها در همه‌جای دنیا، برای یادگیری بهتر به بچه‌ها درس ها را در قالب نمایش یاد می‌دهند و این‌گونه آموزش و پرورش و سینما با هم دیگر ارتباط برقرار می‌کنند و تاثیرگذاری بیشتری برای بچه‌ها اتفاق می‌افتد. ما نیز باید تمهیدی را صورت دهیم تا آموزش و پرورش با سینما عجین شود و مفاهیم، در قالب نمایش به دانش‌آموزان ارائه شود.