ضدعفونی محل برگزاری جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان