مراسم رونمایی از پوستر جشنواره۳۴ و پنجمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

مراسم رونمایی پوستر