گزارش تصویری. دیدار علیرضا تابش دبیر جشنواره۳۴ با شهردار اصفهان علی قاسم زاده