خبرنگاران نوجوان سی و دومین جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان مشخص شدند

۲۰ خبرنگار نوجوان سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان مشخص شدند.

به گزارش ایمنا، پس از انجام مصاحبه با ۵۰ منتخب آزمون خبرنگاران نوجوان، مدرسه رسانه ایمنا ۲۰ نفر را به عنوان خبرنگار نوجوان در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اعلام کرد.

این افراد از این پس در دوره های تخصصی خبرنگاری، گزارش نویسی، روزنامه نگاری موبایلی و یادداشت شرکت می کنند و در طول برگزاری جشنواره به تولید خبر و گزارش رویدادها می پردازند.

اسامی خبرنگاران نوجوان سی و دومین جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان به ترتیب حروف الفبا در جدول زیر آمده است:
ردیف نام و نام خانوادگی کد داوطلب
۱ ساحل احمدی ۹۸۰۰۵۱۳
۲ آوا احمدی ورزنه ۹۸۰۰۵۲۲
۳ زهرا اکبریان ۹۸۰۰۵۲۴
۴ مانیدا ایزدخواستی ۹۸۰۰۵۵۶
۵ مهدی بلوری نژاد ۹۸۰۰۵۵۹
۶ نرگس پورسینا ۹۵۰۰۵۴۰
۷ نسیم پورسینا ۹۸۰۰۵۱۴
۸ متین پهلوان زاده ۹۸۰۰۵۲۴
۹ آتاناز حلال زاده ۹۸۰۰۵۱۲
۱۰ سحر رشیدیانی ۹۸۰۱۵۰۳
۱۱ بهار رضوانی فر ۹۸۰۰۵۵۹
۱۲ عادل سلیمانی ۹۸۰۰۵۸۷
۱۳ مسیح شریفی ۹۸۰۰۵۲۰
۱۴ کیمیا عباسی ۹۸۰۰۵۱۳
۱۵ آفرین عدیلی ۹۸۰۰۵۰۹
۱۶ پرنیا قانونی ۹۸۰۱۵۶۰
۱۷ کیارش کامیابی ۹۸۰۰۵۲۹
۱۸ یگانه محمدی ۹۸۰۰۵۷۴
۱۹ شیما مرادی ۹۸۰۱۵۴۱
۲۰ محمد حسین میرفندرسکی ۹۸۰۰۵۰۵