وحید گلستان: المپیاد فیلمسازی چگونه‌دیدن را به نوجوانان می‌آموزد

وحید گلستان عضو شورای برنامه ریزی محتوایی پنجمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران معتقد است این رویداد با جدی گرفتن امر آموزش سینما برای نوجوانان خلاق «چطور دیدن» و «چطور بیان کردن» را به این گروه سنی می‌‎آموزد.

وحید گلستان عضو شورای برنامه‌ریزی محتوایی المپیاد فیلمسازی نوجوانان و داور این دوره المپیاد، درباره مهم‌ترین ویژگی‌های این رویداد به روزنامه هنرمند گفت: با توجه به اینکه المپیاد فیلمسازی به نوجوانان فرصتی برای بیان خلاقانه و انتقادی در زمان فیلمسازی و ایده‌پردازی می‌دهد، یک رویداد خاص است زیرا چنین فرصتی کمتر برای بچه‌ها پیش آمده است. به همین دلیل المپیاد فرصت خوبی برای کسانی که دغدغه و حرفی خاص دارند، ایجاد می‌کند تا این دغدغه‌ها در قالب فیلم کوتاه مطرح شوند. از سوی دیگر المپیاد گوشی شنوا و قوی و دلی بزرگ برای شنیدن و پذیرفتن حرف‌ها و دغدغه‌های نوجوانان است. اگر به موضوعات المپیاد سال‌های قبل نگاهی بیندازید متوجه می‌شوید که در اولویت‌های این رویداد به سمت تجربه‌های زیسته نوجوانان رفته و خواسته و آرزوهای آن‌ها مدنظر قرار گرفت. المپیاد رویدادی بسیار تاثیرگذار است و با تداوم آن می‌توان تاثیرش را در آینده به شکل عینی مشاهده کرد.

وی افزود: مهم‌تر از اینکه المپیاد به دنبال کشف فیلمسازان آینده باشد به نوجوانان فرصت بروز و ظهور استعدادهایشان را می‌دهد و آن‌ها را تبدیل به افرادی قوی‌تر، نترس‌تر، پویاتر و مشتاق تر برای ادامه مسیر می‌کند. اگر بچه‌ها در همین مسیر کار را ادامه بدهند به نظر می‌رسد فیلمسازان نسل آینده از میان همین گروه معرفی شوند اما اگر فرض را بر این بگیریم که نوجوانان شرکت کننده به سراغ رشته‌ها و فعالیت‌های دیگر بروند باز هم این المپیاد اثر خود را گذاشته است و ضرورتاً تعداد فیلمسازانی که به دنبال برگزاری المپیاد معرفی می‌شوند، به معنای موفقیت و عدم موفقیت المپیاد نیست بلکه این رویداد فرصتی برای فکر کردن خلاقه و انتقادی به بچه‌ها می‌دهد در نتیجه بچه‌ها قوی‌تر از قبل می‌شوند.

گلستان تصریح کرد: در حال حاضر در دوران برگزاری المپیاد، شاهد برپایی ورکشاپ هایی هستیم که به شیوه منتور و مربی با بچه‌ها کار می‌شود ضمن اینکه در طول سال هم وبینارهایی از این دست وجود دارد اما دامنه تاثیرات آن نه تنها بر نوجوانانی است که در این رویداد حضور فیزیکی و مجازی دارند بلکه همه کسانی که علاقه‌مند به این حوزه هستند اما این فرصت برایشان ایجاد نشده است، می‌توانند از آن بهره ببرند. این تاثیر نفس به نفس در رشد و نگاه بچه‌ها هویدا می‌شود. به همین دلیل المپیاد وجهه آموزش را خیلی جدی گرفته است تا به بچه‌ها کمک کند «چطور دیدن» و «چطور بیان کردن» را بیاموزند.

وی در پایان با اشاره به تاثیر کرونا در برگزاری المپیاد فیلمسازی نوجوانان مطرح کرد: بی شک برگزاری المپیاد به صورت حضوری ثمرات بیشتری دارد اما در دوره کرونا تلاش شد تا نوجوانان بیشتری بتوانند به صورت مجازی در این رویداد حضور داشته باشند و محدودیت‌های حضور کمتر شود. به هر حال برگزاری المپیاد فیلمسازی به صورت غیرحضوری یک انتخاب نبوده بلکه یک اجبار بوده است. ادامه برگزاری المپیاد برای نوجوانانی که امروزه ناخواسته و به اجبار بیشتر وقت‌ها در خانه هستند و ارتباطات اجتماعی کمتری دارند به منزله باز کردن پنجره‌هایی رو به آینده بهتر است.