شهردار اصفهان در افتتاحیه جشنواره۳۴: جشنواره کودک باید به جریانی مستمر تبدیل شود

شهردار اصفهان گفت: ضروری است که جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از رخداد هفتگی به جریانی مستمر تبدیل شود.

به گزارش ستاد اطلاع‌رسانی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، علی قاسم‌زاده در مراسم افتتاحیه این دوره از جشنواره ضمن خیر مقدم به حضار اظهار کرد: خوشحالم که اولین حضورم در بین شهروندان در این اتفاق مهم فرهنگی وهنری رخ داد.

وی افزود: اصفهان همیشه شهر زندگی بوده است و امیدوارم در آینده نیز شرایط زندگی بهتر در این شهر را ایجاد کنیم.

شهردار اصفهان گفت: شهر اصفهان با همه ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی‌اش امانتی در دست ماست که باید آن را به آیندگان تحویل دهیم و از این رو حفظ امانت امری مهم است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان باید از رخداد هفتگی به جریانی مستمر تبدیل شود، تصریح کرد: این جشنواره سی و چهار سال برگزار شده و باید به جریان مستمر در طول سال تبدیل شود.

قاسم زاده ادامه داد: دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان ونوجوانان را در شهر اصفهان مستقر خواهیم کرد تا حیات جشنواره در طول سال فعال باشد و نتیجه آن را در یک هفته برگزاری جشنواره ببینیم.