احمد مهرشاد در کارگاه آموزشی هفتمین المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان: هنرمندان پیشگویان جهان مدرن هستند

احمد مهرشاد در کارگاه آموزشی هفتمین المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان: هنرمندان پیشگویان جهان مدرن هستند

یک جامعه‌شناس با تاکید بر اینکه هنرمندان و صاحبان رسانه پیشگویان جهان مدرن هستند، تاکید کرد: نسبت هنر، سینما و رسانه نوعی شهود است، البته به وسیله ابزار تاثیرگذاری به نام هنر. به گزارش روابط عمومی هفتمین المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان...
ادامه مطلب