پردیس سینمایی چهارباغ میزبان افراد دارای معلولیت خواهد بود/۱۸ انجمن و سمن درگیر جشنواره سی و دوم هستند
رئیس امور افراد دارای معلولیت باشگاه مخاطبین:

پردیس سینمایی چهارباغ میزبان افراد دارای معلولیت خواهد بود/۱۸ انجمن و سمن درگیر جشنواره سی و دوم هستند

رئیس امور افراد دارای معلولیت باشگاه مخاطبین گفت: برای نخستین بار سهمیه ای برای افراد معلول در نظر گرفته نشده و عدالت میان افراد توانمند و معلول بر قرار است. علی عباسی در گفت و گو با خبرنگار ستاد اطلاع...
ادامه مطلب