ببینید: معرفی کوتاه فیلم «ایار» [بخش ملی | مسابقه فیلم‌های داستانی کوتاه]

ببینید: معرفی کوتاه فیلم «ایار» [بخش ملی | مسابقه فیلم‌های داستانی کوتاه]

ببینید: معرفی کوتاه فیلم «ایار» [بخش ملی | مسابقه فیلم‌های داستانی کوتاه] کارگردان: مهدی امینی تهیه‌کنندگان: سعید نجاتی و سیدحمیدرضا منتظری  
ادامه مطلب