حال خوب جشنواره با حضور خبرنگاران نوجوان

حال خوب جشنواره با حضور خبرنگاران نوجوان

چشمانش برق زد با دیدن خبرنگاران نوجوانی که امسال پنجمین دوره است که با ایده او در جشنواره فیلم کودک و نوجوان حضور پیدا کرده اند . یگانه محمدی_در سومین روز از برگزاری سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم...
ادامه مطلب