گریز و پیوند
تحلیلی بر فیلم پسر ابری (محصول بلژیک)؛

گریز و پیوند

حسین صادقی – فارغ التحصیل کارشناسی روانشناسی   اگر بخواهیم اثر را در یک واژه به بوته ی توصیف و تحلیل وارد کنیم باید به تغییر و دگرگونی اشاره کرد. جایی که پسر بچه‌ای در ابتدا از ماندن با مادر...
ادامه مطلب